Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ

Ba Ria - Vung Tau
-
101-300 employees
Ba Ria - Vung Tau
101-300 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Headquarter

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

View map