CÔNG TY CP QUẢNG CÁO CONEX

Ha Noi
-
http://www.conex-agency.com/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY CP QUẢNG CÁO CONEX

ConeX là Agency trong mảng Online Marketing với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Internet và Quảng cáo trực tuyến. Chúng tôi đã làm việc với hàng nghìn Doanh nghiệp lớn nhỏ, triển khai hàng nghìn dự án trong và ngoài nước. Internet là trọng tâm tạo nên các Kết nối giữa Doanh nghiệp với Khách hàng, giữa các Doanh nghiệp với nhau và giữa các Khách hàng với nhau. ConeX tạo ra Connection ấy cùng các Doanh nghiệp và Khách hàng, các Trải nghiệm (Experience) trên các nền tảng Internet, để đó là môi trường phù hợp cho mọi người tương tác với nhau một cách tuyệt vời nhất.

Headquarter

35 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

View map