avatar

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

Lô III-18 Đường CN 13, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú

Jobs

avatar

Nhân viên hồ sơ đăng ký QC

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

7 Tr - 8.5 Tr VND

avatar

Nhân viên KNV Hóa Lý

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

7 Tr - 7.5 Tr VND

avatar

Nhân viên Kỹ Thuật Cơ Điện

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

8 Tr - 10 Tr VND

avatar

Nhân viên IT Helpdesk

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

7.5 Tr - 8.5 Tr VND