CÔNG TY CP DT VÀ XL ĐỈNH VIỆT

Da Nang
-
51-100 employees
Da Nang
51-100 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY CP DT VÀ XL ĐỈNH VIỆT

Xây dựng nhà các loại

Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Headquarter

95 Hàn Thuyên, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

View map