Công ty CP Dệt May Gia Định

300+ employees
Ho Chi Minh
300+ employees
https://www.giditexco.com.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty CP Dệt May Gia Định


Tiền thân của Công ty Dệt may Gia Định là Xí nghiệp Dệt số 3. Đến năm 1992 được thành lập Công ty Dệt may Gia Định theo Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/2005. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6231/QĐ –UBND về việc tổ chức lại Công ty Dệt may Gia Định hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con, gồm có 15 công ty, trong đó Công ty Dệt may Gia Định là công ty mẹ 100% vốn nhà nước (2 công ty con, 12 công ty liên kết, liên doanh). Đến ngày 15/11/2006, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4106000320.

Ngày 20/12/2006, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có công văn số 9472/UBND –CNN xác định loại hình Công ty Dệt may Gia Định tương đương với loại hình Tổng công ty.

Ngày 09/9/2010, Công ty được chuyển đổi sang Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số 0300744507, cấp ngày 09/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Ngày 05/5/2014, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được cổ phần hóa theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND TP.HCM).   

Ngày 05/8/2016, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần Dệt may Gia Định theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công ty cổ phần), mã số 0300744507, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/8/2016 (Đăng lý lần đầu ngày 09/9/2010).


Headquarter

12 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map