Công ty CP Công Nghiệp Weldcom

300+ employees
Ho Chi Minh
300+ employees
https://weldcom.vn/
facebook-icon
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty CP Công Nghiệp Weldcom

Giá trị thật

 Dành trách nhiệm, rủi ro về phần mình vì Weldcom hiểu rằng đó là cách

thuyết phục nhất để thực hiện triết lý hướng đến khách hàng, hướng đến

sự văn minh, hướng đến lợi ích xã hội và hướng đến tương lai. Có quá nhiều

con đường ngắn hạn cám dỗ, người Weldcom với hành động cụ thể hàng

ngày luôn kiên định chọn “Giá trị thật” là ngọn đuốc soi sáng đường đi.


Headquarter

45/3 ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

View map