CÔNG TY CỔ PHẦN VLG VIỆT NAM

Ho Chi Minh
-
51-100 employees
Ho Chi Minh
51-100 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY CỔ PHẦN VLG VIỆT NAM

Với tầm nhìn chiến lược 20 năm phát triển trong lĩnh vực đồ uống và sản phẩm tiêu dùng.

Đem đến sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Với 20 cơ sở chi nhánh trên toàn quốc.

Why would you love to work here
Được trực tiếp chăm sóc sức khỏe
Thu nhập cạnh tranh luôn phát triển

Headquarter

Trường Chinh, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map