avatar

Công ty cổ phần VGP

48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Jobs

avatar

Vận hành cộng đồng

Công ty cổ phần VGP

7 Tr - 9 Tr VND

avatar

Leader vận hành cộng đồng

Công ty cổ phần VGP

10 Tr - 13 Tr VND

avatar

Vận hành game

Công ty cổ phần VGP

6 Tr - 10 Tr VND

avatar

Quản trị hệ thống ( System Admin)

Công ty cổ phần VGP

20 Tr - 22 Tr VND

avatar

Technical Marketing

Công ty cổ phần VGP

20 Tr - 25 Tr VND