Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Ho Chi Minh
-
http://minhphusteel.com.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Headquarter

Lô CN 7-3, KCN Tân Trường, Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương, Việt Nam

View map