Công ty Cổ phần Tekmedi

Company size
100 employees
Location
Ho Chi Minh

Headquarter

The Sun Avenue SAV8-22.08, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

The Sun Avenue SAV8-22.08, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
View map

Similar jobs