Km21, Quốc lộ 39 , Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Công việc