CÔNG TY CỔ PHẦN IKONG

1-50 employees
Ha Noi
1-50 employees
https://ikong.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY CỔ PHẦN IKONG


Được thành lập vào năm 2021, iKong với những con người nhỏ có ước mơ lớn, và bắt đầu từ những việc nhỏ. Trải qua năm đầu tiên chúng tôi cũng đã cán được nhiều cột mốc. Trong suốt quá trình đó chúng tôi luôn hướng tới sự nhiệt huyết, sáng tạo, trao cho nhau những giá trị, cùng nhau phát triển, cùng hưởng lợi ích, và đặc biệt luôn đặt “Con người” là trọng tâm của Công ty. 

Slogan của công ty là “KEEP MOVING FORWARD

1. Với anh em trong công ty: chế độ, quyền lợi, sự phát triển của anh em là số một, không phải lợi nhuận.

2. Với sản phẩm: người dùng là trên hết.

3. Với hợp tác: lợi ích của đối tác là kim chỉ nam.


Headquarter

Chung Cư New Skyline – Nguyễn Khuyến (Hà Đông), Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

View map