CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP NGHI SƠN

Ho Chi Minh
-
http://https://vasgroup.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP NGHI SƠN

https://vasgroup.vn/assets/download/a4ecc4095221053f505507dd35e9b430.pdf

Headquarter

Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, ĐaKao, Q1, TP. HCM

View map