avatar

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

Unknown

Jobs

avatar

[HCM] Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

8 Tr - 15 Tr VND

avatar

[AhaMove HN] Customer Experience Executive

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

7 Tr - 15 Tr VND

avatar

[AhaMove HCM] Employer Branding Intern

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

800000 - 1.6 Tr VND

avatar

Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

3 Tr - 5 Tr VND

avatar

[AhaMove HCM] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove)

6 Tr - 10 Tr VND