avatar

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế MH Solution

24 Ng. 224 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Công việc

avatar

Digital Marketing Executive

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế MH Solution

6 Tr - 9 Tr VND

avatar

Junior Backend Developer

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế MH Solution

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên Thiết kế Sản phẩm UX/UI, Thiết kế

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế MH Solution

7 Tr - 8 Tr VND