Công Nghệ Giáo Dục Mellori

Ho Chi Minh
https://mellori.vn/
facebook-icon
-
1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://mellori.vn/
facebook-icon
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công Nghệ Giáo Dục Mellori

Mellori Education là nền tảng học online tiên phong cung cấp các khoá học nâng cao về những kỹ năng có nhu cầu cao bởi thị trường trong các lĩnh vực software, data, design và product.

Mellori cùng hợp tác với các tổ chức và chuyên gia để cung cấp các chương trình đào tạo online phù hợp với xu thế và nhu cầu thị trường. Thông qua các khoá học, chúng tôi mong muốn đem đến các kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết, giúp nâng cao tay nghề và thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân và tổ chức.

Headquarter

1069 Đ. Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map