Cổ phần Chứng Khoán DSC

101-300 employees
Ho Chi Minh
101-300 employees
http://dsc.com.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Cổ phần Chứng Khoán DSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC  hiện đang mở rộng hoạt động kinh doanh để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tạo uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam. DSC chú trọng và đề cao giá trị nguồn nhân lực – nhân tố đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Công ty”.

Headquarter

80 P. Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

View map