Chi Nhánh transcosmos TP.HCM

300+ employees
Ho Chi Minh
300+ employees
http://www.trans-cosmos.com.vn
facebook-icon
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Chi Nhánh transcosmos TP.HCM

Transcosmos Vietnam Co., Ltd


Tập đoàn Transcosmos Inc được thành lập vào năm 1966 tại Nhật Bản, tính đến nay, tập đoàn đã có mặt tại 32 quốc gia trên toàn thế giới với

172 địa điểm. Tại Việt Nam, trụ sở chính của Transcosmos được thành lập tại Hà Nội vào năm 2014. Hơn nữa, Transcosmos Việt Nam đã phát

triển nhanh chóng thành thị trường lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, TCV đã có 6 trung tâm lớn với hơn 2.000 nhân viên trên

toàn quốc.


Transcosmos Việt Nam cung cấp tất cả các giải pháp về dịch vụ khách hàng, tiếp thị qua điện thoại và bán hàng qua điện thoại, dịch vụ trung

tâm liên lạc 24/7, giải pháp kỹ thuật, tiếp thị kỹ thuật số, quản lý dự án, phát triển kinh doanh, thu nhận và phát triển nhân tài.

Headquarter

Tầng 8 và Tầng 10, Tòa nhà SCETPA, Số 19A Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map