BRANDSKETER VIỆT NAM

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://www.brandsketer.com/
facebook-icon
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction BRANDSKETER VIỆT NAM

BrandsKeter là một trong những partnership của Google, Facebook tại Việt Nam, định hướng của Brandsketer là Creative & perfomance agency bao gồm : Digital, Advertising, outsource, training, branding....Công ty luôn tìm kiếm nhân sự chất lượng cao, cùng xây dựng công ty và đánh chiếm thị trường quảng cáo.

Tìm hiểu thêm Brandsketer tại :

  • Website : https://www.brandsketer.com/
  • Profile : https://www.brandsketer.com/upload/category/Brandsketer.pdf


Headquarter

39 Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

View map