BORZO Việt Nam

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://borzodelivery.com/vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction BORZO Việt Nam

Borzo Việt Nam là một phần của Dostavista.global - một trong những công ty lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất trong thị trường giao hàng trong ngày toàn cầu. Chúng tôi mang đến sự tiện lợi vô song cho các doanh nghiệp và mọi người, đồng thời tạo ra hàng triệu việc làm.

Headquarter

Chung Cư H3 , Hoàng Diệu, Phường 6 , Quân 4

View map