Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức 3

101-300 employees
Ho Chi Minh
101-300 employees
http://hongduchospital.vn
facebook-icon
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức 3

Ra đời từ tháng 09 năm 2000 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức là nơi khám chữa bệnh uy tín và chăm sóc khách hàng đáng tin cậyHeadquarter

32/2 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map