Astee Horie VN Co., ltd

Binh Duong
-
http://astee-horie.com/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Astee Horie VN Co., ltd

Coming soon! Công ty chúng tôi là 100% vốn của Nhật Bản. Sản phẩm của chúng tôi dùng để làm lớp nhựa bóng in chìm kỹ thuật ASSY và sơn nhựa / In Chìm / In ấn / ASSY Coming soon!

Headquarter

Lô B2.5, Đường D1, KCN Đồng An 2,TP.TDM, BD

View map