Stakeholder Management
Project Management
Adaptability
Result Driven
Ownership and Accountability C
freeC's Client
Hồ Chí Minh
17 ngày trước
 • Remote working/ Hybrid working
 • Full 13th month bonus
 • Compulsory insurance based on full salary
 • Annual health check-up and premium healthcare (PVI)
Product Management
Business Analysis
Business Analyst
Business Development
Business Analyst
Analysis
Google Analytics
Market Analysis
Analytical Skills
Business Analysis
Product Design
ERP Software
Product Knowledge
Product Management
Product Development
Production Planning
Product Management
Project Management Skills
Project Planning
Project Manager
Product Management
Scrum
Agile Scrum
Game Design
Product Development
Product Knowledge
Production Planning
ASP.NET
ASP.NET MVC
Asp.net Web Api
ERP Software
Program Management
Chăm sóc khách hàng
Agile Scrum
Bridge SE
Business Analyst
Product Owner
Product Development
Agile Methodologies
Scrum
freeC's Client
Hồ Chí Minh
6 tháng trước
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
Agile
Leadership
Analytical Skills

Senior User Researcher

VNDIRECT
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
Hà Nội
Đăng tuyển ngày 27/09/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

PURPOSE

Currently, VNDirect has 3 main digital product axes: Dgo Compass, Dstock, DSB. To build user experience research capacity for all 3 product axes, it is necessary to recruit 2 more Senior User Researchers to work directly with the product design and development team. Besides the available human resources of the team are 1 manager and 2 freshers.

DETAIL DESCRIPTION

 • Work with UX designers, product managers, product analysts and engineers to understand needs and prioritize research projects.
 • Quickly develop clear and detailed research proposals and plans that outline study goals, project scope, target participants, and appropriate evaluative and generative research methods.
 • Develop research materials (interview protocols, usability test scripts, surveys, etc.).
 • Organize and effectively analyze user behavior employing both qualitative and quantitative research methods.
 • Write and present research findings and insights to cross-disciplinary teams in a clear, concise, and compelling way
 • Understand and incorporate complex technical and business requirements into research.

Kỹ năng

Stakeholder Management
Project Management
Adaptability
Result Driven
Ownership and Accountability C

Yêu cầu

1. Position capacity and Competencies:

 • Good English at work (equivalent to 600 TOEIC or more)
 • A strong understanding of the strengths and shortcomings of different research methods, including when and how to apply them during each product phase.
 • Ability to innovative and experimental in your approach and methodology.
 • Able to connect insights to design, brand, technical requirements, and product strategy.
 • Ownership and Accountability Competencies
 • Result Driven
 • Adaptability
 • Attention to Detail
 • Project Management
 • Stakeholder Management

2. Lifeskill:

 • Insight – Respect the truth
 • Passion – Perfection passion
 • Action – Positive attitude
 • Mindfulness – Serve wholeheartedly

3. Experience:

 • 2+ years of experience in user research, with significant expertise in either exploratory qualitative/quantitative research to identify needs and problems or workflow and task analysis.
 • Has qualitative/quantitative research expertise to identify needs and analytical procedures.

4. Education

 • University graduate, majoring in Analysis, Market Research,... is preferred.

Quyền lợi

COMPENSATION

1. Community of people who do their jobs with integrity and dedication to serve

 • Professional financial working environment.
 • Work with a spirit of mastery, creativity and challenge.

2. Vibrant academic and cultural organization

 • Open working space with modern equipment.
 • Rich and vibrant cultural and volunteer activities.

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

VNDIRECT
Hà Nội
300+ nhân viên
https://vndirectcareers.com/
facebook-icon
youtube-icon
Finance
Securities

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (tên giao dịch tiếng Anh: VNDIRECT Securities Corporation, tên viết tắt: VNDIRECT) là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư.

Mang kiến thức đầu tư với mọi người dân Việt Nam – Đó là sứ mệnh mới của VNDIRECT – Sứ mệnh giúp khách hàng thiết lập con đường tích sản tài chính và an tâm đầu tư. Con đường này đã thôi thúc chúng tôi trong suốt 15 năm làm nghề, không ngừng thay đổi tổ chức dịch vụ để đạt được niềm tin của khách hàng bằng cách tạo ra các mối quan hệ đồng hành giúp khách hàng có nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng và phù hợp với mọi nhu cầu tài chính cá nhân.” 

Địa chỉ

9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà NộiXem bản đồ

Hình ảnh