Chăm sóc khách hàng
Mechanical Engineering
Engineering
Chăm sóc khách hàng
giao tiếp
Làm việc nhóm

Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng, Số Hóa Bản Đồ

Công ty TNHH DVGP
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 8 người
Hà Nội & 1 nơi khác
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 22/09/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

  • Interview content:
  • Face-to-face interview and focused content test:
  • Structural engineer, preferably familiar with Etab software.
  • Editing cadastral map data, digitizing map data.
  • Deploy and train users on using GIS / CAD based management software.
  • Do work on GIS / CAD software in land management, construction, transportation, Famis / CADDB, AUTOCAD in editing cadastral map data, digitizing map data.

Kỹ năng

Chăm sóc khách hàng
Mechanical Engineering
Engineering

Yêu cầu

  • Have basic knowledge in one of the fields of land management, construction, traffic and proficient use of GIS / CAD software in management.
  • Priority is given to engineers who have experience and proficient in Famis / CADDB, AUTOCAD software in editing cadastral map data, digitizing map data.

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH DVGP
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên

Địa chỉ