ASP.NET MVC
Entity Framework
.NET Core
Javascript
Html / Css / Bootstrap
Html5 & Css3
Javascript
Front End Developer
Github
jQuery
Node Js
Javascript
MongoDB
Typescript
PostgreSQL
Angular
Front End Development
Javascript
Html5 & Css3
JS/JQuery
Html / Css / Bootstrap
Javascript
REST API
Javascript
React.js
React Native
JavaScript (ES6)
Typescript
AngularJS
ReactJS
Vuejs
Javascript
Vue.js
Html / Css / Bootstrap
React Js
Unit Testing
React / React Native
Javascript
Objective-C
Mobile Applications
Tekmedi
Hồ Chí Minh & 1 nơi khác
Hồ Chí Minh, Hà Nội
20 ngày trước
.NET Core
ASP.NET MVC
OOP
Javascript
HTML
freeC's Client
Hồ Chí Minh
29 ngày trước
 • Experience in ReactJS
 • In-depth knowledge of JavaScript, CSS, HTML, and front-end languages
 • Knowledge of REACT tools including React.js, Webpack, Enzyme, Redux, and Flux
ReactJS
Javascript
CSS
HTML
freeC's Client
Hồ Chí Minh
29 ngày trước
 • Experience in ReactJS
 • In-depth knowledge of JavaScript, CSS, HTML, and front-end languages
 • Knowledge of REACT tools including React.js, Webpack, Enzyme, Redux, and Flux
React Js
Javascript
CSS
HTML
Front-end
Javascript
Github
CSS
giải quyết vấn đề.
Jamstack
freeC's Client
Hồ Chí Minh
1 tháng trước
 • 3+ Years of experience
 • JavaScript – ES6 & Above
 • Node.js
JavaScript (ES6)
Javascript
Node Js
MongoDB

Trưởng Nhóm Lập Trình (Team Leader .NET)

Tekmedi
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 27/09/2022

Địa điểm làm việc

 • The Sun Avenue SAV8-22.08, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí MinhXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Meeting with technology managers to determine application and website requirements.
 • Upgrading existing .NET websites and applications.
 • Analyzing system requirements and delegating development tasks.
 • Developing technical specifications.
 • Writing scalable code for .NET software applications.
 • Reviewing and debugging .NET applications.
 • Providing support for junior developers.
 • Deploying functional websites, programs, and applications.
 • Drafting software and application operating procedures.
 • Training junior staff.
 • Others Tasks are assigned by Technical Manager

Kỹ năng

ASP.NET MVC
Entity Framework
.NET Core
Javascript
Html / Css / Bootstrap

Yêu cầu

Skills and experiences:

 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Having +3 years full-time working experience with C# or .NET framework for web-development
 • Good knowledge of OOP, clean code, SOLID and best practices
 • Strong experience with .NET Core, ASP.NET (Core), MVC, Entity Framework (Core), SQL Server.
 • Experience in code review, code refactoring, Unit Testing.
 • Basic knowledge of HTML, CSS, JavaScript. Having experience of any JavaScript front-end. framework e.g. Angular, React, Vue…
 • Be able to do code review and support junior developers, flexibility and a strong team spirit.

Nice to have:

 • Have experience with Scrum/Agile working model
 • Good knowledge of cloud technologies e.g. Azure, AWS.
 • Good knowledge of Docker, DevOps is a plus.
 • Ability to lead team
 • Good at analyzing & problem-solving skill

Quyền lợi

 • Attractive salary and benefits package.
 • Internal events: Engagement activities, Team building, Tekmedi's birthday, Year-end party…
 •  Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more days with 3 working years.
 • Performance review one a year.
 •  Annual bonus - 13th month salary, Yearly bonus - based on employees and company business performance.
 • Development opportunities: great career path, working with talented team, approaching newest technologies, and challenging with new projects.
 • Cover medical, social, unemployment insurance as well as personal income tax

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Tekmedi
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
https://tekmedi.com/
facebook-icon
youtube-icon
IT/ Software

Giới thiệu

Chúng tôi đem đến giải pháp công nghệ, tiên phong trong lĩnh vực y tế. Tekmedi đã khẳng định vị thế trên thị trường với các sản phẩm:

+ Hệ thống đăng ký khám bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt

+ Hệ thống chăm sóc khách hàng

+ Ứng dụng đăng ký khám bệnh và quản lý thông tin thanh toán.

+ Kênh quảng cáo tại bệnh viện

Địa chỉ

The Sun Avenue SAV8-22.08, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí MinhXem bản đồ

Hình ảnh