18 việc làm front end tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Ahiho logo

Fresher Front-end Developer

Công ty Cổ phần Ahiho

10 - 15 triệu VND

Titops Co., Ltd. logo

PHP/Laravel developer

Titops Co., Ltd.

2000 - 3000 USD

freeC logo

Frontend Developer

freeC's Client

Thỏa thuận

Công Công nghệ Tech 5S logo

Lập Trình Viên Front End (HTML, CSS, JavaScript)

Công Công nghệ Tech 5S

9 - 12 triệu VND

Công ty CPTĐ Meey Land logo

Thiết Kế UX (UX Designer)

Công ty CPTĐ Meey Land

18 - 25 triệu VND

Công ty TNHH CNTT HCM Việt Nam logo

Lập trình viên (Frontend/Backend/Full-stack)

Công ty TNHH CNTT HCM Việt Nam

Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ TLA logo

Lập trình viên Front-end

Công ty TNHH Công nghệ TLA

10 - 20 triệu VND

Ominext logo

Lập trình viên Front-end (ReactJS)

Ominext

10 - 25 triệu VND

Techcom Blockchain logo

Front-end Developer

Techcom Blockchain

Thỏa thuận

Hamsa Technologies logo

Internship Frontend Dev (HTML,CSS,Javascript)

Hamsa Technologies

1 - 4 triệu VND

Sun* Inc. logo

Front-End Engineer (Angular/Reactjs/Vuejs)

Sun* Inc.

Thỏa thuận

Sunshine Group logo

Front-End Developer

Sunshine Group

Thỏa thuận

Công ty TNHH The Human logo

Lập trình viên Front-end Shopify, WordPress

Công ty TNHH The Human

500 - 800 USD

freeC logo

Frontend Leader

freeC's Client

1500 - 2000 USD

Hot
N&V Bridge Co.,ltd logo

Front-End Dev (ReactJS/VueJS)

N&V Bridge Co.,ltd

1000 - 1700 USD

Hamsa Technologies logo

Frontend Team Leader (HTML, CSS, CS)

Hamsa Technologies

1000 - 1800 USD

Viet Nam Blameo Technology logo

Frontend Developer (Lập trình viên Frontend)

Viet Nam Blameo Technology

10 - 30 triệu VND

EVIZI LLC logo

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC

Thỏa thuận

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự