nodejs
PHP
Java
Laravel
Golang
Backend Developer
Japanese
Typescript
Java
Backend
nodejs
Spring Boot
Node.js
Node.js & Express
Backend Developer
CRM
AWS
Golang
Backend Developer
Kubernetes
Node.js
Java
Golang
Amazon Web Services (AWS)
Docker
Golang
RDBMS
KVS
Information Security
Computer And Networking
Computer Networking
Network Administration
Network Security
network troubleshooting
Manual Testing
JIRA
JQL
Postman
French
Innotech Vietnam
Hồ Chí Minh
9 ngày trước
Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
Bonus plan
Cung cấp thiết bị làm việc
nodejs
Amazon Web Services (AWS)
.NET
C# .net
Devops
Microservices
Computer And Networking
Computer Networking
Network Administration
Networking
ccnp
freeC's Client
Hà Nội & 1 nơi khác
14 ngày trước
Data Science
Data engineer
Banking & Finance
Machine Learning
C# .net
ASP.NET
Api
QC - Quality Control
Qa Testing
Japanese
QC - Quality Control
Manual Testing
Test Automation
Front-end
Javascript
HTML
CSS
Automation Testing
Manual Testing
Qa Testing
freeC's Client
Hồ Chí Minh
5 tháng trước
PVI Healthcare insurance for the employee + family members
Sign on bounus for Senior and Manager
Bonus: 13th month of fixed bonus + performance bonus
UNIX shell
Verilog/ RTL
DFT

Senior Backend Engineer

freeC's Client
Lưu việc
Nhắn tin
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
3 năm kinh nghiệm
Đà Nẵng
Đăng tuyển ngày 30/10/2023

Mô tả công việc

Nội dung công việc

Phụ trách về làm back-end.

 • Thiết kế・phát triển tính năng mới cho service nội bộ
 • Thiết kế・phát triển sản phẩm mới
 • Bảo trì・vận hành service nội bộ
 • Phát triển・bảo trì・vận hành dự án mới của khách hàng

Môi trường Dev

 • Ngôn ngữ dev:Node.js, PHP, Java
 • Framework: Express, Koa, Laravel
 • Cơ sở hạ tầng:AWS
 • Tool khác: Git, Github, Slack, Asana, GoogleDrive, Box
 • Môi trường dev:Mac, Windows

Yêu cầu kỹ năng - Kinh nghiệm

Yêu cầu bắt buộc(Must)

 • Có kinh nghiệm dev trên NodeJS 3-5 năm, biết thêm PHP, Python, Java sẽ là điểm cộng.

Mong muốn(Want)

 • Có kinh nghiệm dev React, Vue,... trên front-end
 • Có kinh nghiệm bảo trì Linux, RDBMS,...
 • Có kinh nghiệm cấu trúc・vận hành trên môi trường AWS
 • Có kinh nghiệm dev Product liên quan đến EC

Kỹ năng

nodejs
PHP
Java
Laravel

Quyền lợi

 • Trả 100% lương cho thời gian thử việc, thử việc 2 tháng
 • Đánh giá năng lực 2 lần 1 năm(Tăng lương)
 • Trợ cấp tiền ăn
 • Khám sức khỏe định kỳ(Năm 1 lần)
 • Bonus năm 1 lần tháng 13
 • Du lịch công ty hàng năm(Trong nước, tùy theo tình hình kinh doanh có thể nước ngoài)
 • Học tập tại Nhật(Nhân viên ưu tú có năng lực tốt)

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

freeC
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên

Giới thiệu

freeC is the Smart Recruiting Platform that leverages matching technology to actively connect hundred of thousand of employers and job seekers. The success of freeC is determined by our success in operating as a unified team. If you're interesting, ambitious, and eager to advance your career with us, explore our vacancies as below. We're excited to have you on board our ship to help us grow fast, deliver on our mission of actively connecting employers and job seekers around Vietnam

Địa chỉ

Lầu 06, Tòa nhà BCONS TOWER II , Số 42/1, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCMXem bản đồ