8 việc làm Quản lý tại Bình Dương

freeC logo

MEP Manager - Quản Lý Thiết Kế

freeC's Client

65 - 75 triệu VND

TBS Group logo

Giám Đốc Ban Quản Lý Các Dự Án Xây Dựng

TBS Group

Thỏa thuận

TBS Group logo

Manager, Design Management

TBS Group

Thỏa thuận

TBS Group logo

Giám Đốc Dự Án (Chủ đầu tư)

TBS Group

Thỏa thuận

TBS Group logo

Quản Lý Dự Án Xây Dựng (PM)

TBS Group

Thỏa thuận

TBS Group logo

Tổng giám đốc điều hành - CEO

TBS Group

Thỏa thuận

CÔNG TY CP CK CN CHÍ THÀNH logo

Quản lý sản xuất kết cấu thép

CÔNG TY CP CK CN CHÍ THÀNH

15 - 20 triệu VND

TBS Group logo

Design Manager – Quản lý Thiết kế

TBS Group

Thỏa thuận

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự