Pi Associates

Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://picap.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Pi Associates

Pi Associates is a quantitative asset management firm. We apply a scientific, regulated approach to investments, in short, involves identifying factors, or characteristics, of stocks that, in the long run, outperform the rest of the market.

Headquarter

Hoang Sa Str, Tan Dinh Ward, District 1. HMC.

Xem bản đồ