PHP
Php Programming
Php Codeigniter
Php Frameworks
Basic Php

Intern PHP Fulltime

Kaopiz Software
Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng tuyển ngày 29/03/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

 • Được đào tạo thực tập trong 2 tháng 
 • Hoàn thành dự án cá nhân theo yêu cầu của Công ty. 
 • Được training và thực hiện các dự án trong thời gian đào tạo. 

Kỹ năng

PHP
Php Programming
Php Codeigniter
Php Frameworks
Basic Php

Yêu cầu

 • Sinh viên năm cuối (GPA 2,5 trở lên) hoặc mới tốt nghiệp CNTT, toán tin, khoa học máy tính… hoặc tương đương 
 • Không yêu cầu kinh nghiệm 
 • Tham gia Full-time    
 • Định hướng phát triển chuyên sâu về PHP Laravel   

Quyền lợi

 • Đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp nắm chắc kiến thức  
 • Công ty cho đi học các khóa học chuyên môn, chi phí công ty trả 100%  
 • Trợ cấp 5.000.000 VNĐ trong quá trình thực tập đào tạo    
 • Cơ hội làm việc ở vị trí nhân viên chính thức tại Kaopiz với lương khởi điểm lên tới 16.000.000 VNĐ   
 • Trở thành những nhân tố tiềm năng phát triển ở vị trí quản lý chủ chốt của Kaopiz trong tương lai 

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty
Kaopiz Software
1-50 nhân viên
Hà Nội
Địa chỉ