nodejs
Node.js
Node Js
freeC's Client
Hồ Chí Minh & 1 nơi khác
10 ngày trước
Premium Health Care Package
social insurance full of the month’s salary
13th month salary
DevOps Engineer
Amazon Web Services (AWS)
nodejs
Restful Api
Typescript
Innotech Vietnam
Hồ Chí Minh
10 ngày trước
Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
Bonus plan
Cung cấp thiết bị làm việc
nodejs
Amazon Web Services (AWS)
freeC's Client
Hồ Chí Minh
27 ngày trước
Bonus for Tet, Summer, Marriage, Childbirth
Hybrid working
Macbook Pro + Monitor
Javascript
MySQL
nodejs
Docker
AWS
Node.js
Java
Golang
Amazon Web Services (AWS)
Docker
ReactJS
Node.js & Express
Javascript
MAAS Education Technology JSC
Hồ Chí Minh
1 tháng trước
Annual Routine Health Checkup
Insurance in accordance with the Labor Law; PVI Insurance
Basic salary from 9,000,000 to 11,000,000 + Allowance + monthly incentive
Node.js
MongoDB
CRM
Docker
Javascript
Typescript
Java
Node Js
Backend
Spring Boot
Typescript
Java
Backend
nodejs
Spring Boot
freeC's Client
Hồ Chí Minh
5 tháng trước
Private health insurance, including packages for family members
Hybrid working (after probation)
Full 13th salary bonus
Fullstack
Java
Scala
nodejs

Senior Nodejs Developer

NAM LONG SOFTWARE
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
2 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 31/10/2023

Địa điểm làm việc

 • 4A/167A Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Participate in the development and construction of the company's products based on Nodejs.
 • Ensure progress, and work quality and report regularly to Project Manager.
 • Job details will be discussed further during the interview.
 • Other related jobs.

Requirement:

 • At least 2 year of experience.
 • Worked with popular frameworks and libraries of Nodejs, Express, and Middleware.
 • Working fluently with PostgreSQL and REST API.
 • Have a sense of responsibility, ability to work in a team.
 • Have a spirit of learning and self-improvement.

Kỹ năng

nodejs
Node.js
Node Js

Quyền lợi

 • Working time: Monday - Friday: 8:00 - 17:30 (lunch break 1h30')
 • Working in a dynamic and professional environment with many opportunities for advancement.
 • Provide complete equipment to serve the job.
 • Company pays all social insurance, health insurance, unemployment insurance.
 • Enjoy the welfare policies according to the company's regulations (Annual salary review, 13th month salary, KPI bonus, 12 days of leave, birthday celebration, lunch allowance, car parking,…)
 • Regular training and professional improvement.
 • Participate in cultural activities with typical colors of the company: Team building, and a series of interesting and attractive collective activities taking place monthly and quarterly at the company.

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

NAM LONG SOFTWARE
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên

Giới thiệu

Nam Long hình thành từ đội ngũ trẻ trung và đang có những bước phát triển mạnh mẽ và chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực để xây dựng một đội ngũ thật sự chuyên nghiệp và một môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, giàu tính sáng tạo. Hiện tại chúng tôi cần bổ sung thêm nhân sự để phục vụ kế hoạch mở rộng thị trường.

Địa chỉ

4A/167A Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamXem bản đồ

Hình ảnh