Tổng Giám Đốc Điều Hành
Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

Toàn thời gian
Tuyển 1 người
10 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 25/10/2022

Địa điểm làm việc

 • Số 41, 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Tổng giám đốc cấp tập đoàn quản lý vận hành toàn hệ thống.
 • Tham mưu cho CT HĐQT xây dựng Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Thay mặt CT HĐQT truyền dẫn đến toàn hệ thống IMG.
 • Tổ chức hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động, KPI hàng năm, quý, tháng và triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án,… do CT HĐQT giao cho toàn hệ thống IMG. Tổ chức đo lường, đánh giá, hiệu chỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm (Theo quy định của IMG).
 • Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Trưởng phòng ban thuộc Công ty mẹ
 • Đại diện CT HĐQT trong việc chỉ đạo, điều hành Ban lãnh đạo các Công ty thành viên, Ban quản lý dự án nhằm tham gia tổ chức quy hoạch, đầu tư các dự án BĐS, kinh doanh thương mại,… trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá lợi ích hiện tại và tiềm năng trong tương lai của Dự án.
 • Tổ chức triển khai các dự án hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra
 • Tổ chức xây dựng các chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng và hoa hồng cho nhân viên nhằm động viên, thưởng kịp thời cho cá nhân và tập thể có thành tốt.
 • Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách giá, chính sách tín dụng bán hàng phù hợp, nhằm đạt doanh số và hiệu quả kinh doanh theo mục tiêu của Công ty. Thiết lập các quan hệ với Ngân hàng, tổ chức tài chính,….
 • Tổ chức thiết lập và phát triển các kênh bán hàng sỉ, khách hàng đại lý. Có kế hoạch và thực hiện tiếp thị khách hàng nhóm nhằm tạo nguồn khách hàng cho Công ty.
 • Thay mặt CT HĐQT chỉ đạo Ban kiểm soát nội bộ Công ty trong việc kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên; tổng hợp và đề xuất CT HĐQT xử lý các trường hợp vi phạm theo quy chế Công ty và quy định pháp luật hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
 • Chịu trách nhiệm đại diện CT HĐQT triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được thông qua đối với các phòng ban thuộc Cty mẹ và các công ty thành viên trong toàn hệ thống Công ty.
 • Ký tất cả hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, văn bản, công văn,…

Kỹ năng

Visual Communication
Program Management

Yêu cầu

 • Độ tuổi/ giới tính: Nam/ nữ từ 40 tuổi trở lên
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, Quản trị Kinh doanh / Kinh tế/ Kế toán/ Thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan

Kinh nghiệm: 

 • Kinh nghiệm ít nhất 10 năm ở vị trí tương đương và có kinh nghiệm điều hành đối với Công ty đầu tư Bất động sản.
 • Có kinh nghiệm điều hành tài chính cho tập đoàn
 • Có kinh nghiệm điều hành về triển khai công tác pháp lý dự án
 • Có kinh nghiệm điều hành về mảng thi công
 • Có kinh nghiệm về điều hành triển khai công tác kinh doanh tập đoàn.
 • Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: Am hiểu luật và các văn bản pháp luật của Việt Nam, đặc biệt về các mảng kế toán, thuế, tài chính, bất động sản
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng đàm phán và ra quyết định; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc.
 • Phẩm chất cá nhân khác: Trách nhiệm cao, có tâm huyết.

Quyền lợi

 • Lương thỏa thuận theo năng lực
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Du lịch nước ngoài
Giới thiệu về công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Địa chỉ