Dream Viet Education
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
1 năm 1 lần
bảo hiểm xã hội
Tăng lương định kì 1 năm 1 lần
Tester
Manual Testing
Teamwork
Reporting
Giao Tiếp Tốt
freeC's Client
Hồ Chí Minh
13 ngày trước
Sign on bonus: 50% of 1st month salary if you can join immediately within 01 week.
Annual Leaves: 15 Days per year + Sick Leaves: 10 Days per year
Bonus: 13th month bonus + performance bonus, stock option after 6 months
.NET
Vuejs
.NET Core
Cloud services
Javascript
.NET Core
.NET
English
.net Framework
Amazon Web Services (AWS)
Manual Testing
Automation Testing
Software Testing
User Acceptance Testing
English
Automation Testing
QA/QC
Power Bi
Sql
Nosql
Hadoop
Manual Testing
Test Automation
analog
Analog
freeC's Client
Hồ Chí Minh & 1 nơi khác
3 tháng trước
DFT
freeC's Client
Hồ Chí Minh
1 năm trước
PVI Healthcare insurance for the employee + family members
Sign on bounus for Senior and Manager
Bonus: 13th month of fixed bonus + performance bonus
UNIX shell
Verilog/ RTL
DFT
B2b Sales
Logical Thinking
Logistics/supply Chain
Vue.js
Vuejs
Python
Agile
Business Analyst
PHP
AWS
Project Management
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
2 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 15/07/2024

Tại sao bạn sẽ thích làm việc tại đây

1 năm 1 lần
bảo hiểm xã hội
Tăng lương định kì 1 năm 1 lần

Địa điểm làm việc

  • Q, 176/1-176/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt NamXem bản đồ

Mô tả công việc

*** ABOUT THE JOB

 - Work as Tester Senior, organizing and controlling the Testing process, Ensuring visibility, traceability, and control of testing process to deliver high-quality software;

- Develop, document and maintain functional test cases and other test artifacts like the test data, data validation, harness scripts and automated scripts;

- Identify, analyze and report test results;

- Report, track, and monitor defects in the defect tracking system;

- Investigate defect reports from production support and isolate their causes;

- Prepare test documentation and review with development team;

- Work closely with development team to design testing strategies;

- Work on the interpretation of quality assurance issues and problems for technical and non-technical users;

- Identify any potential quality issues per defined process and escalate potential quality issues immediately to management.

*** WORKING HOUR AND LOCATION

- Working hour: 8:30AM - 5:30PM from Monday to Friday; 

- Location: 5th Floor, Bcons Tower - 176/1-3, Nguyen Van Thuong street, ward 25, Binh Thanh district, HCMC.

 *** WHAT YOU NEED

- Good experience in manual testing for web-based and mobile applications;

- Good experience in reading and analyzing business requirements, writing new test cases based on requirements.

- Minimum 2 year experience with Tester position.

Kỹ năng

Tester
Manual Testing
Teamwork
Reporting
Giao Tiếp Tốt

Quyền lợi

- Competitive salary: based on candidate's ability;

- Energetic, dynamic working environments with sharp and smart co-workers;

- Opportunity to learn and expose to new learning technology;

- 13th monthly salary, evaluate personnel once a year;

- Other benefits according to Vietnamese law.

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Giới thiệu


- KYNA PTE. LTD. (KYNA ENGLISH) - Trường học trực tuyến cho trẻ là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu dành cho trẻ em, học sinh với hơn 200,000 học sinh trên toàn quốc. 

- KYNA cung cấp chương trình học video, ứng dụng học tập Tiếng Anh (Kyna English), Toán học (Kyna Soroban, Kyna Finger Math, Kyna Mathematics); và chương trình học tiếng Anh trực tuyến 1-1 với giáo viên người nước ngoài (Kyna English 1-1) và nhiều ứng dụng học tập hấp dẫn sẽ ra mắt trong tương lai. 

Địa chỉ

Bcons Tower - 4A/167, Nguyen Van Thuong street, ward 25, Binh Thanh district, HCMCXem bản đồ

Hình ảnh