Java
iOS Development
Android Developer
Kotlin
React / React Native
Mobile Development
AJAX
Algorithms
Amazon Web Services (AWS)
EVIZI LLC
Đà Nẵng & 2 nơi khác
Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội
12 ngày trước
MAUI / C# / Mobile / MVVMCross
ASP.NET
CSS
HTML
Mobile Applications
Agile Methodologies
ASP.NET
CSS
HTML
Agile Methodologies
Mobile Applications
Backend Developer
Mobile Development
iOS
Android Developer
React / React Native
Android
Git
Android SDK
JSON
Ui/ux Design
Javascript
Sql Server
Ms Sql
Android Developer
freeC's Client
Hà Nội
3 tháng trước
 • Graduated from college/university majoring in IT or related majors;
 • More than 2 year experience in developing mobile application.
Database
Mobile Applications
React / React Native
Flutter
Programming
freeC's Client
Hà Nội
3 tháng trước
 • Having at least 01 year of programming experience with one of these: iOS (Swift/ Objective-C) or Android (Java/ Kotlin);
 • Having strong knowledge of SQLite, Javascript, HTML/CSS.
Mobile Development
Object-Oriented Programming (OOP)
Design Patterns
iOS
Android
freeC's Client
Hồ Chí Minh
6 tháng trước
Eg.
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
Unity3D

Junior Mobile Developer

Công ty TNHH TERA GROUP
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
Đà Nẵng
Đăng tuyển ngày 30/09/2022

Địa điểm làm việc

 • 448 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển các dự án mobile application, SmartTV application.
 • Triển khai giao diện theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn.
 • Phối hợp với các back-end developers và UI/UX designers nhằm nâng cao khả năng của sản phẩm
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về UI/UX mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm

Kỹ năng

Java
iOS Development
Android Developer
Kotlin

Yêu cầu

 • Thành thạo Kotlin/Java hoặc Swift, OOP, Functional programming …
 • Có kinh nghiệm làm việc làm việc với các framework native như SwiftUI, Android Jetpack Compose …
 • 2+ năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile native (iOS hoặc Android).
 • Sử dụng thành thạo các core design patterns: Observer, DI, Factory...
 • Theo đuổi các tiêu chuẩn code: SOLID, DRY, KISS …
 • Có khả năng viết mã code rõ ràng, có thể tái sử dụng, áp dụng clean code.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Restful, TCP/IP, JSON, GraphQL.
 • Có kiến thức cơ bản về CI/CD.
 • Có hiểu biết về các architectural patterns phổ biến: MVC, MVVM …
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý source code như Git …


Quyền lợi

 • Ký hợp đồng với đơn vị truyền thông lớn nhất ở trong nước (VTVcab)
 • Được cung cấp thiết bị làm việc hiện đại
 • Hỗ trợ cơm trưa mỗi ngày
 • Gói sức khỏe toàn diện Tera-care
 • Thưởng vào các ngày Lễ lớn của VN
 • Lương tháng 13
 • Thưởng kinh doanh cuối năm
 • Team building, Happy hour, sinh nhật hàng tháng
 • Company trip ít nhất 2 lần/năm

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH TERA GROUP
Đà Nẵng
1-50 nhân viên

Địa chỉ