Golang
Golang
golang
IT Hardware Support
Golang
Design Patterns
MySQL
Elasticsearch
Github
freeC's Client
Hồ Chí Minh
6 tháng trước
 • 13 to 15 months' salary
 • Premium life insurance package
 • MacBook Pro 2020 and monitor
Ruby on Rails
Golang
AWS
freeC's Client
Hồ Chí Minh
6 tháng trước
Eg.
• Sign-on bonus when applicable
• Up to 14th-month salary
• Bao Viet Medical Insurance
• Review performance 2x / year
JavaScript
Java
PHP
Scala
Golang

Golang Developer

CALAGAMES
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 19/09/2022

Địa điểm làm việc

 • 200 Đ. 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Xác định, viết mã, kiểm tra và triển khai các tính năng mới cho các sản phẩm với trọng tâm là các tiêu chuẩn API, khả năng mở rộng, tính mạnh mẽ và hiệu suất.
 • Giữ kiến trúc hiệu suất cao, các thành phần có thể mở rộng, có thể kiểm tra và phát triển kiến trúc.
 • Làm việc chéo với Sản phẩm và các nhóm Kỹ thuật (Designer, Support,..) để đóng góp vào định nghĩa sản phẩm và thiết kế hệ thống.
 • Phối hợp với Leader và hỗ trợ team.

Kỹ năng

Golang

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Thành thạo ngôn ngữ Golang.
 • Kiến thức tốt về Git.
 • Biết Game là một lợi thế

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

CALAGAMES
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên

Địa chỉ