Mediastep Software Việt Nam
Hồ Chí Minh
2 tháng trước
Agile/scrum environment
13+14-month performance based bonus
Working with the latest technology
Backend Developer
Devops
Front End Developer
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Hồ Chí Minh
2 tháng trước
Bảo hiểm tai nạn cho nhân viên.
Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Thưởng tháng 13 và thưởng hoàn thành công việc.
Docker
Kubernetes
Amazon Web Services (AWS)
Grafana
Perl
freeC's Client
Hồ Chí Minh
7 ngày trước
Private health insurance, including packages for family members
Hybrid working (up to 4 days of WFH/ week)
Full 13th salary bonus
Python
Devops
MLOps Engineer
Javascript
AWS
Application Security
Data analytics
Devops
Javascript
PHP
freeC's Client
Đà Nẵng & 1 nơi khác
9 ngày trước
Azure
AWS
Docker
Kubernetes
Devops
React / React Native
Html / Css / Bootstrap
Typescript
OOP
CI/CD
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
3 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 08/05/2024

Tại sao bạn sẽ thích làm việc tại đây

Agile/scrum environment
13+14-month performance based bonus
Working with the latest technology

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

  • Manage Kubernetes on Bare Metal/Cloud infrastructure (AWS and FPT)
  • Develop and maintain scripts and tools currently using Python /Bash
  • Building, contributing to our monitoring system with Prometheus, Grafana tools.
  • Improving ELK the current logging system.
  • Build and customize GitOps CI/CD. 
  • Perform designing, optimizing infrastructure to make our system more stable.

Skills and experience:

  • Learning agility: willing to learn and learn fast
  • A team player who can also work independently with minimal supervision
  • Computer science degree / equivalent degree / hand-on experience 
  • AWS, AZURE Infrastructure Manage and Cost Optimization

Kỹ năng

Backend Developer
Devops
Front End Developer

Quyền lợi

- Salary: negotiable

- 13+14-month performance based bonus

- 15 days annual leave 

- Working with the latest technology 

- Agile/scrum environment

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên

Hình ảnh