CTY TNHH GEN NEX APPAREL
Bến Tre
15 ngày trước
following law
13rd month salary
Lunch in company, 14 annual leave days
Adaptability
Education
Education & Training
English
Event Management
Sales
Kỹ năng giao tiếp
English
Tin học văn phòng
Giao Tiếp Tốt
Tin học văn phòng
English
Kỹ năng làm việc nhóm

IE Staff (Nhân viên kỹ thuật chuyền may)

CTY TNHH GEN NEX APPAREL
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
1 năm kinh nghiệm
Bến Tre
Đăng tuyển ngày 24/05/2023

Tại sao bạn sẽ thích làm việc tại đây

following law
13rd month salary
Lunch in company, 14 annual leave days

Địa điểm làm việc

  • One part of Lot A1, A2, A3 và A4 Giao Long IP, An Phuoc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre ProvinceXem bản đồ

Mô tả công việc

- Instruct all process regarding to production of factory. Hướng dẫn tất cả qui trình liên quan đến sản xuất. 

- Instruct Kaizen tools for factory such as 6S; KPI ;7 waste… Hướng dẫn công cụ cải tiến cho công ty như 6S, đánh giá KPI…

- Prepare required machine for new style. ( Chuẩn bị máy yêu cầu cho mã hàng mới)

- Check all process of production to improve quality and high quality. Kiểm tra qui trình sản xuất nhằm cải thiện và đạt chất lượng cao.

- Do layout for new style. ( Làm sơ đồ máy may cho mã hàng mới)

- Make all report in production regarding to performance, change over,.. (Làm báo cáo năng suất, kết quả chuyễn mã…)

- Set PP meeting ( Tổ chức hợp triển khai)

- Follow up set up new style ( Theo dõi công tác lên hàng mới)

- Do line balancing base on taktime ( Cân bằng chuyền dựa trên nhịp sản xuất)

- Push output ( Đôn đốc sản lượng)

- Thread consumption chekcing ( Kiểm tra định mức chỉ)

- Remove unnicessary motion ( Loại bỏ công đoạn thừa)

Kỹ năng

Adaptability

Yêu cầu

- Male/Female

- Graduated in a relevant or from 2 years experience if graduated from difference field

- Can communicate in English

Quyền lợi

- Contribute insurance following the law

- 13rd month salary

- 14 annual leave days

- Lunch in company

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Bến Tre
1-50 nhân viên