Spac3Ship

1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://spac3ship.com/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Spac3Ship

Founded in 2022, Spac3Ship is a first-of-its-kind Blockchain Strategy Marketing hub. We provide solid advisory service & integrated marketing services to crypto projects. Led by marketing gurus with 15+ years of experience, Spac3Ship welcomes bright & ambitious talents to join us To The Moon Together!

Headquarter

7 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ