Spac3Ship

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
https://spac3ship.com/

Công việc

Không có kết quả
Đề xuất tìm kiếm
  • Thử từ khoá phổ biến hơn
  • Kiểm tra chính tả
  • Thay chữ viết tắt bằng từ đầy đủ

Giới thiệu Spac3Ship

Founded in 2022, Spac3Ship is a first-of-its-kind Blockchain Strategy Marketing hub. We provide solid advisory service & integrated marketing services to crypto projects. Led by marketing gurus with 15+ years of experience, Spac3Ship welcomes bright & ambitious talents to join us To The Moon Together!

Headquarter

7 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ
7 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam