REE Corporation

Hồ Chí Minh
300+ nhân viên
Hồ Chí Minh
300+ nhân viên
https://reecorp.com/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu REE Corporation

Established since 1977, REE Corporation is the first company to be listed on Vietnam Stock Market. In 2020, REE Corporation still stands firmly its position of Top 50 best listed companies in Vietnam. Our four business sectors include: - M&E Refrigeration - Real Estate Development - Power Utilities - Water Utilities.

Trung tâm Bảo hành Reetech

Lô I-4 đường CB13, KCN Tân Bình, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCM

Xem bản đồ