Prime Data

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
https://primedata.ai/

Công việc

Không có kết quả
Đề xuất tìm kiếm
  • Thử từ khoá phổ biến hơn
  • Kiểm tra chính tả
  • Thay chữ viết tắt bằng từ đầy đủ

Giới thiệu Prime Data

At PrimeData, we bring data science & best practices to empower Creativity of Marketers and Digitalists in:

  • Customer analytics 360
  • Personalization & recommendation
  • Omni-channel marketing automation at scale & speed

Headquarter

27 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Xem bản đồ
27 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh