Prime Data

Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://primedata.ai/
facebook-icon
youtube-icon

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Prime Data

At PrimeData, we bring data science & best practices to empower Creativity of Marketers and Digitalists in:

  • Customer analytics 360
  • Personalization & recommendation
  • Omni-channel marketing automation at scale & speed

Headquarter

27 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Xem bản đồ