Otis Việt Nam

1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://www.otis.com/vi/vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Otis Việt Nam

At Otis, we are dedicated to connecting you to the people and places that matter. For over 160 years, we’ve continually reinvented the way our passengers move through the urban world with industry-leading elevators, escalators and moving walkways. 

Chi nhánh Hà Nội

1 P. Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Xem bản đồ