ODA.vn

Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
http://oda.vn
facebook-icon
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu ODA.vn

ODA.VN is a B2B F&B platform which can transform HORECA procurement process into a more cost-saving, efficient and meaningful one.

Filling & Feeling Flower Boutique

45 Khu Phố Mỹ Tú 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ