NUTRINEST

300+ nhân viên
Hồ Chí Minh
300+ nhân viên
https://nutrinest.com/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu NUTRINEST

Công ty CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST khởi đầu do ba cá nhân tận tụy và tâm

huyết, với nghề nuôi Yến trong nhà và chế biến sản phẩm tổ yến thành lập năm 2005. Trải qua

nhiều giai đoạn phát triển hiện NutriNest tập trung vào sản xuất các sản phẩm thực phẩm dinh

dưỡng tiêu dùng.

Headquarter

306 Đ. Đỗ Pháp Thuận, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ