Mnet Media

Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://mcv.com.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Mnet Media

Mnet Media is an Advertisement agency which has firm back-up of MCV (Multi-Business Company as JV of Japan & Vietnam). By utilizing the know-how and experience of MCV (Official Partner of Youtube, Facebook, TikTok & popular for TV Program Productions; Ban Muon Hen Ho?, Vo Chong Son...).


Mnet Media has an integrated souls of Japanese member & VIetnamese members. Mnet Media is excited to see you soon!!


By Yuya Okamoto

Headquarter

18 Bis/22/1i Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Xem bản đồ