Gofingo Vietnam

Quy mô
101-300 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
https://gofingovnjobs.com/vi

Công việc

Không có kết quả
Đề xuất tìm kiếm
  • Thử từ khoá phổ biến hơn
  • Kiểm tra chính tả
  • Thay chữ viết tắt bằng từ đầy đủ

Giới thiệu Gofingo Vietnam

Since the idea of Gofingo was born in Lithuania, HQ are based in Vilnius. More than 150 people across 5 locations creates opportunity not only to build monetary value, but also share valuable business experience across the group.

Headquarter

102 Đ. Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ
102 Đ. Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam