Gofingo Vietnam

Hồ Chí Minh
https://gofingovnjobs.com/vi
101-300 nhân viên
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://gofingovnjobs.com/vi

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Gofingo Vietnam

Since the idea of Gofingo was born in Lithuania, HQ are based in Vilnius. More than 150 people across 5 locations creates opportunity not only to build monetary value, but also share valuable business experience across the group.

Headquarter

102 Đ. Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ