GLOBAL OFFICE SERVICES

1-50 nhân viên
An Giang
1-50 nhân viên
https://gosvietnam.com

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu GLOBAL OFFICE SERVICES

Công ty Dịch vụ văn phòng Toàn Cầu (Global Office Services) is a pioneering company in utilizing marketing and the internet to help our clients save money and time by improve their working process and increase cost efficiency. We create custom working processes to tailor to our customers needs and provide weekly or monthly reports to our customers to ensure our customers are satisfied with the services.


By utilizing the services from GOS, we can help our customers to save time, reduce their cost and operate their companies more efficiently.


Headquarter

15 Thục Phán, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Vietnam

Xem bản đồ