GEMISO

51-100 nhân viên
Korea
51-100 nhân viên
https://www.gemiso.com

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu GEMISO

Geminisoft được thành lập vào năm 2002, có 18 năm phát triển, hiện là công ty hàng đầu với khoảng 80% thị phần các hệ thống hỗ trợ xuất bản, phát sóng và lưu trữ truyền hình tại Hàn Quốc. Chúng tôi có những công nghệ và giải pháp đặc thù về lưu trữ, quản lý dữ liệu số đa phương tiện cũng như phòng tin tức, phát sóng cùng hàng trăm giải pháp khác nhau về quản lý dữ liệu.


CEO Kang Jin-wook

Địa chỉ trụ sở chính: 408, 11, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, 08380, KOREA


Chi nhánh tại Việt Nam của Geminisoft được thành lập vào năm 2020 có địa chỉ đăng ký tại:

233/19 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, HCM.

Địa chỉ văn phòng hiện đặt tại tòa nhà Hữu Nguyên số 1444-1446 đường 3/2, phường 12, quận 11, HCM.

Headquarter

408, 11, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, 08380, KOREA

Xem bản đồ