Bravesoft Vietnam Corporation

Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
https://bravesoft.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Bravesoft Vietnam Corporation

One of leading venture companies in smartphones applications and social games from Japan

Bravesoft Japan (http://www.bravesoft.co.jp/) was established in 2005 and now is one of leading venture companies in Japan. bravesoft has been selected as top venture companies (see http://best100.v-tsushin.jp/2012/05/bravesoft.php).


Bravesoft focuses on smartphone applications, social games, web services and many smartphone applications have achieved top ranking among Japanese applications for smartphone.


Bravesoft Vietnam (http://www.bravesoft.vn/) is a subsidiary of bravesoft Japan and was started in 2013. bravesoft Vietnam is still a very young company, so working for bravesoft Vietnam you will have many opportunities to be promoted, many opportunities to bring your impacts to the company.

Headquarter

6F E.work Building, 103A-105-107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ