Baller Headwear Việt Nam

1-50 nhân viên
Đà Nẵng
1-50 nhân viên
https://ballerheadwear.com/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Baller Headwear Việt Nam


Baller Headwear is a caps manufacturer servicing foreign brands. We are currently recruiting a full-time General Accountant. If you are interested in a new career in an international company and have exceptional English literacy, we would love to hear from you.


Headquarter

Đà Nẵng, Việt Nam

Xem bản đồ