AnyMind Group

101-300 nhân viên
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://anymindgroup.com/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu AnyMind Group

AnyMind Group là tập đoàn công nghệ chuyên cung cấp nền tảng toàn diện giúp hỗ trợ thương hiệu sản xuất, xây dựng hệ thống thương mai điện tử, marketing và hậu cần. Hiện tại AnyMind Group đang có 17 văn phòng tại 13 thị trường trên toàn Thế giới.


Our Purpose: "Make It Exciting For Everyone To Do Business."


Our Mission: "Make Every Business Borderless"


Our Values

  • Be Open: Embrace diversity, and express your thoughts openly while respecting other people's opinions.
  • Be Bold: Don't set limitations for yourself, keep on challenging for more.
  • Move Faster: Be faster than anyone else, and put your ideas into action quickly.
  • Stay Updated: Update yourself with information to achieve better outcomes.
  • Achieve Together: In all situations, always identify and run towards a common goal.


Headquarter

29a Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ